Frågor? Ring oss på:

+46 (0)46 235 240

Kvalitet och Miljö

Kvalitet

Printship strävar ständigt efter förbättrade rutiner, processer och system. Genom detta skapas en ökad effektivitet som i sin tur skapar en ökad kundnytta som leder till att kundens förväntningar överträffas. Den mångåriga erfarenhet Printship har inom tryck, design och IT granterar en bra och jämn kvalitet i såväl produktion som färdig produkt. I och med vikten av kvalitet för Printship så jobbar de efter deras egna regel: 99% rätt är 100% fel.

Miljö

Printships mål är att bidra till en hållbar utveckling, i allt från val av transporter till källsorteringen på kontoret. Dagligen visas engagemang i både miljö- och hållbarhetsfrågor, tjänstecykeln går varm och cirka 80% av personaltransporterna sker med kollektivtrafik. Du som kund får alltid möjligheten att välja en miljövänlig produktion och många av de pappersleverantörer som erbjuds är miljöcertifierade. Tryckerierna som Printship samarbetar med återvinner allt pappersspill eller skänker bort det till förskolor och fritidsverksamheter. Printship erbjuder även ett val av återvunnet material eller miljöplast i de flesta produkter. Detta för att minimera miljöpåverkan och förbättra för kommande generationer. Printship tycker dock inte att detta räcker, utan arbetar kontinuerligt med att förbättra sin miljöprestanda och förnya deras miljöarbete.

Back to top