Frågor? Ring oss på:

+46 (0)46 235 240

Om Oss

Om Printship

Printship är det personliga företaget som hjälper er med allt som ni vill ha er logga på. Med flera års erfarenhet och med kunder världen över erbjuds den personliga service ni eftersträvar. Printship består av ett team drivna och branschkunniga personer som samordnar era beställningar, bevakar er grafiska profil och tar ansvar för resultatet vid varje order. De kan hjälpa er som kund med allt från att skapa en grafisk profil till att ta fram visitkort, kontorsmaterial och andra profilprodukter. Printship startades i Lund år 2000, då som idag fanns ett behov för någon som har kompetens och samordning över det grafiska materialet. Under åren som Printship funnits har ovärderliga erfarenheter och kunskaper utvecklats. Detta har lett till att Printship både har kompetensen och storleken för att ta fram rätt produkt till rätt pris .

Kvalitet

Printship strävar ständigt efter förbättrade rutiner, processer och system. Genom detta skapas en ökad effektivitet som i sin tur skapar en ökad kundnytta som leder till att kundens förväntningar överträffas. Den mångåriga erfarenhet Printship har inom tryck, design och IT granterar en bra och jämn kvalitet i såväl produktion som färdig produkt. I och med vikten av kvalitet för Printship så jobbar de efter deras egna regel: 99% rätt är 100% fel.

Miljö

Printships mål är att bidra till en hållbar utveckling, i allt från val av transporter till källsorteringen på kontoret. Dagligen visas engagemang i både miljö- och hållbarhetsfrågor, tjänstecykeln går varm och cirka 80% av personaltransporterna sker med kollektivtrafik. Du som kund får alltid möjligheten att välja en miljövänlig produktion och många av de pappersleverantörer som erbjuds är miljöcertifierade. Tryckerierna som Printship samarbetar med återvinner allt pappersspill eller skänker bort det till förskolor och fritidsverksamheter. Printship erbjuder även ett val av återvunnet material eller miljöplast i de flesta produkter. Detta för att minimera miljöpåverkan och förbättra för kommande generationer. Printship tycker dock inte att detta räcker, utan arbetar kontinuerligt med att förbättra sin miljöprestanda och förnya deras miljöarbete.

Back to top